loading

A CSILLAGVÁR ÓVODÁRÓL

Óvodavezető: Leleszné Sveda Klára-mesterpedagógus

Elérhetősége: Hajdúböszörmény, Kölcsey Ferenc utca 1. sz.

Tel: 06/52/227-781

Fax: 06/52/561-001

mobil: 06/20/296 2090

e-mail: kolcsey@csillagvarovoda.hu

Óvodavezető helyettes: Félegyháziné Kathi Ildikó-mesterpedagógus

Elérhetősége: Hajdúböszörmény, Hét Vezér utca 58. sz.

Tel: 06/52/371-207

e-mail: hetvezer@csillagvarovoda.hu

Fazekasné Rab Julianna-óvodavezető helyettes

Elérhetősége: Hajdúböszörmény, Dobó István 70. sz.

Tel: 06/52/371-424

e-mail: dobo@csillagvarovoda.hu

Tagóvoda vezető: Fodor Istvénné

Elérhetősége: Hajdúvid., Óvoda utca 15. sz. Tel: 06/52/217-142

e-mail: hajduvid@csillagvarovoda.hu

2007. augusztus 1-jétöl városunkban az intézményi átszervezések következtében az óvodák három egységbe tartoznak. A nevelőtestület és a szülők ötletei alapján a mi egységünk a Csillagvár Óvoda elnevezést kapta.

Óvodai egységünkhöz 1 székhely, 2 telephely és 1 tagóvoda tartozik, 13 csoporttal.

Kettő adaptált és két önálló nevelési program alapján történik óvodánkban a gyermekek képességfejlesztése. Nevelési programunk magába foglalja a Lépésről-lépésre adaptált programot, illetve az anyanyelv fejlesztését és a hátrányok kompenzálását.
Minden óvodai egységünk sajátos arculattal rendelkezik, melyet tükröz nevelési programunk, így színes kínálatot nyújtunk a gyermekek és szülők számára. A csoportok többsége vegyes összetételű. Óvodai nevelésünk családias, derűs légkörben folyik. A csoportszobák berendezései, eszközei biztosítják a gyermekek kényelmét. A gyermekek színvonalas nevelését szakképzett pedagógusok és dajkák segítik, akik elkötelezettek a minőségi munka iránt.
Közösségünk szakmai tapasztalata, végzettsége, szemlélete alapján képes nyitottnak lenni, s a pedagógiai kihívásoknak, a társadalmi igényeknek megfelelni.

Meggyőződésünk, hogy a pedagógusoknak és a szülőknek együttesesen kell részt venniük a gyermekek nevelésében, ezért rendkívül fontosnak tartjuk a szülőkkel való hatékony kommunikációt, együttműködést és szorgalmazzuk aktív részvételüket az óvodai életben. A 3-6 éves gyermek alapvető tevékenysége a játék. Az óvodáskor végéig ez a színtér ahol a legeredményesebben, leghatékonyabban játszódik le a tanulás.

Mindennapi tevékenységeinket is ezen keresztül bontakoztatjuk ki, áthatja egész óvodai életüket. A játékba integrált tanulással biztosítjuk a folyamatos fejlődést a gyermekek számára. Kiemelt célunk: a gyermekek széleskörű érdeklődésének felkeltése, és az érdeklődésének megfelelő tevékenységek biztosítása.

Nagy hangsúlyt fektetünk azoknak a szociális és értelmi, érzelmi területek tudatos és tervszerű fejlesztésére, melyek biztosítják a gyermekek sikeres iskolai kezdését és beilleszkedésüket. Nevelési elvünk alapja: hogy minden gyermek egyedi és különálló személyiség, amiből adódóan egyéni bánásmódot és saját fejlődési ütemének megfelelő differenciált fejlesztést igényel.

Nevelési programunk szerves része:

 • Környezet szeretetére, környezetbarát gondolkodásra nevelés
 • Egészséges életmódra nevelés
 • Hagyományápolás
 • Anyanyelvi nevelés kommunikációs képességek fejlesztése
 • Inkluzív pedagógia
 • Kompetencia alapú nevelés
 • Esélyegyenlőség megteremtése

A képességfejlesztés megvalósítását segítik egyéb programjaink:

 • Rendszeres kirándulások (amelyben az egész család részvételére is lehetőség van)
 • Bábelőadások
 • Zenei foglakozások
 • Fejlesztő foglakozások

Óvodánkban szakképzett logopédus, fejlesztő pedagógus segíti a gyermekek felzárkóztatását.

Minden telephely lehetőségeihez és saját erőforrásaik felhasználásával igyekszik a jó felszereltséget és esztétikus környezetet biztosítani.