Dobó István utcai telephely

Dobó István úti telephely

Óvodánk a város keleti részén, a Vénkertben, csendes, zöld övezeti környezetben  található.  Jelenleg 2 csoportban 54 gyerek nevelését biztosítjuk. A 2 csoportban  4 fő szakképzett óvodapedagógus foglalkozik a gyerekekkel. Közülük 2 kolléganő szakvizsgázott; fejlesztő pedagógus és óvodai anyanyelv fejlesztő szakterületen  nyújt többletet a hozzánk járó gyerekek részére.  A nevelő munkát 2 teljes munkaidőben foglalkoztatott szakképzett dajka, s egy pedagógiai asszisztens segíti. Intézményünk nevelőtestülete a Lépésről-Lépésre óvodai fejlesztő programot adaptálta, ez határozza meg helyi pedagógiai programunkat. E mellett sajátosságunk a környezet szeretetére, ismeretére, védelmére nevelést szem előtt tartó  szakmai munkaközösségünk, melynek tevékenységét néhány éve kiegészítettük egészségvédelemmel is.

Nevelőtestületünket a szakmai megújulás igénye jellemzi, gazdag innovációs munka folyik intézményünkben. Óvodapedagógusaink elkötelezettek a minőségi munka és maguk önképzése iránt. Jelenleg is 2 pályázatban vagyunk érdekeltek, melynek megvalósulása folyamatban van. EFOP 3.1.3. – Esélyteremtő óvoda és a Biztonságos Óvoda 2018. – közlekedési pályázat. 2011-ben  elnyertük a „Zöld Óvoda” címet, melynek mind a mai napig birtokosai vagyunk. 2017. szeptember 21-én  munkaközösségünk megyei szintű „Zöld Óvoda” találkozót szervezett az óvodában. Rendszeresen szervezünk az egészség hét keretében a város óvodásai számára játékos vetélkedőket, mely igen népszerű a résztvevő gyerekek és felnőttek körében.

Óvodánk nyitott, a szülők betekintést nyerhetnek az óvoda életébe, megismerhetik pedagógiai programunk célkitűzéseit, feladatait.  Családias, meleg, érzelmi biztonságot nyújtó légkörben nevelkedhetnek a gyerekek.

Gyermekképünk: Olyan gyerekeket szeretnénk nevelni, akik képesek felfedezni, rácsodálkozni dolgokra, majd önállóan megoldani feladatokat. Programunk gyermek központú, az egyéni fejlesztésre, a hátrányok kompenzálására, felzárkóztatásra és tehetségnevelésre törekszik.

Ennek érdekében külön foglalkozásoknak is helyt adunk:

  • Bozsik tehetség programban való részvétel – játékos ügyességi feladatokkal fejlesztjük a gyermekek mozgását
  • Szervezett hittant biztosítunk az azt igénylő szülők gyermekeinek.
  • Vizuális nevelés szakképzett pedagógus vezetésével heti egy alkalommal – a tevékenység keretében a gyerekek kézműves technikákkal ismerkednek, gyakorolják azokat, az elkészült munkákból rögtönzött kiállítást szerveznek az óvodában.
  • Fejlesztőpedagógiai és logopédiai foglalkozás heti egy alkalommal az óvodában a Pedagógiai Szakszolgálat szakképzett munkatársai vezetésével (csak indokolt esetben).
  • Lehetőség van arra, hogy szervezett keretek között a gyermekek a debreceni Vojtina Bábszínház bérletes előadását látogassák a szülők igényei szerint.

Jól felszerelt intézményünkben, tágas, szépen parkosított játszóudvar várja a gyerekeket, mely a gyermek minden irányú mozgásigényét kielégíti.

Programjaink széles  választékát kínáljuk, melyek jeles napokhoz, ünnepekhez kapcsolódnak, mindezeket a családok bevonásával valósítjuk meg.

Kiemelkedő témahetek a teljesség igénye nélkül:

  • „Autómentes hét”- szülők bevonásával környezettudatos szemlélet alakítása, a kulturált, biztonságos gyalogos és kerékpáros közlekedés elsajátítása, gyakorlása játékos körülmények között
  • Kiskarácsony hete – kézműves tevékenységek szülők bevonásával, a családok szerepének erősítése. A projekt  célja: Személyes kapcsolat kialakítása minden szülővel. Ünnepre készülődés izgalmának megéreztetése, hagyomány ápolása. Kulturált beszélgetés, egymásra figyelés. A családi tűzhely melegének, egymás szeretetének, a törődés, a gondoskodás az összetartozás érzésének éreztetése. Viselkedéskultúra fejlesztése, a szeretet hangsúlyozása.
  • Farsangi mulattságok– családtagok bevonásával. A közösen, aktívan eltöltött délelőtt erősíti a szülő-szülő közötti kapcsolatot, együttműködést, alakul egészséges versenyszellemük. A közösen megélt siker, az egymásért küzdés, egymás segítése jó példával szolgál a gyermekek számára a kulturált vetélkedés elsajátítására.
  • Gyermek hét – változatos tevékenységek szervezése az SZMK segítségével. A Vénkerti nap folyamán reggeltől délutánig tartó tevékenységek ( kézműves   tevékenységek, ügyességi feladatok gyereknek, felnőttnek egyaránt, slambucfőző-, pogácsasütő verseny a vállalkozó szellemű  apáknak, nagyapáknak, anyukáknak, nagymamáknak, ugráló vár, póni lovaglás, stb.
  • Családi kirándulásokat szervezünk, ahol a család apraja-nagyja részt vehet, együtt eltölthetnek egy kellemes napot, kicsit kizökkenve a hétköznapi megszokott rutin feladatokból.

Gazdag programjaink, az óvónők sokrétű képzettsége jó lehetőséget biztosít arra, hogy a gyerekek a képességeiknek megfelelően fejlődjenek, s majdan eleget tudjanak tenni az iskolai követelményeknek