Hajdúvidi tagóvoda

Hajdúvidi tagóvoda

Óvodánk 1975-ben épült Hajdúvid középpontjában, a község parkjának oldalában.  Hajdúböszörmény várostól 10 km távolságra van. Hatalmas füves udvarral, többféle burkolattal (füves, aszfaltos), fás, cserjés, virágos parkkal és termelésre alkalmas kerttel rendelkezik, amely biztosítja a gyerekek fogadásához a tiszta, egészséges, esztétikus környezetet. Elrendezése ideális céljaink megvalósításához, gazdag játék és mozgáslehetőséget biztosít. Udvari eszközkészletünk sokoldalú mozgásfejlesztést biztosít a gyerekek számára. Óvodánk környéke tág lehetőséget kínál a természeti környezet megismerésére és megszerettetésére, mivel a gyermekek fejlesztéséhez gazdag tevékenységformákat biztosít. A falusi környezet előnye a közösségi nevelés területén mutatkozik meg.

Óvodánk 2 napfényes, világos csoportszobával épült, melybe vegyes életkorú gyerekek járnak. Mivel településünkön nincs bölcsőde, így már a két és fél éves gyerekeket is tudjuk fogadni. Mindkét csoport felújított önálló öltözővel és mosdóval van ellátva.

A tényleges férőhelyek száma 42 fő.

A személyi és tárgyi feltételek biztosítottak. A tagóvoda vezetővel együtt négy fő szakképzett óvodapedagógus, egy fő pedagógiai asszisztens és két fő dajka vesz részt a nevelő munkában.

Nemcsak a gyerekek, de a szülők bizalmának elnyerése is kiemelt jelentőségű. Fontos számunkra az őszinteségen alapuló, kiegyensúlyozott partnerkapcsolat.

Együttműködésünk lényege a szülők rendszeres bevonása az óvodai életbe. Az óvoda felvállalja a családok segítését is.

Óvodai fejlesztő programunk egyik legfontosabb eleme a szülőkkel való kapcsolattartás, együttműködés. Biztosítjuk a fokozatos beszoktatást, amely a gyermek minél zökkenő-mentesebb beilleszkedését segíti elő.

A beszoktatási idő hosszúságát és módját az egyéni szükségletekhez, igényekhez igazítjuk.

A napirendünk folyamatos.

Óvodai programunk legfőbb jellemzője a gyermekközpontúság és a családorientált szemlélet.

Nevelésünk sajátos feladata:

– projektmódszer (esetenként a gyermeki érdeklődésnek megfelelő témafeldolgozás)

– komplex témafeldolgozás

– néphagyományőrzés

– a természet szeretetére, védelmére, a környezet megismerésére, környezetbarát gondolkodásra nevelés

– egészséges életmód kialakítása

– kommunikációs képességek fejlesztése

– egyéni képességeket kibontakoztató nevelés

– a gyermekek egészséges, komplex személyiségfejlesztése

– folyamatos, személyre szabott egyéni fejlesztés, megfelelő szakmai munkával

– jeles napok, kulturális programok

Kiemelt feladat:- differenciálás

– felzárkóztatás

– esélyegyenlőség biztosítása

– integrálás

Pedagógiai alapelveink: évek alatt kialakult hagyományokra, szokásokra építve az óvodai munka nyugodt, kiegyensúlyozott maradhasson, nyitott a pedagógiai újítások, eljárások befogadására.

Célunk: a gyerekek képességeit fejlesztve, ismereteit gyarapítva tevékenység közben személyiségük fejlődjön, ismerjék meg és éljék át az alkotó munka örömét. Hangsúlyos a szabadjáték, a gyermek motiválása, aktivizálása, a tehetségkibontakoztatás.

A hátránykompenzáció érdekében törekszünk minél több élményszerző és ismeretbővítő kirándulások szervezésére. Rendszeresen bekapcsolódunk a falu szintű rendezvényekbe.

Programjainkba, óvodai életünkbe a szülők bekapcsolódhatnak, részt vállalhatnak.

Az óvoda szolgáltatásai:

–          logopédiai ellátás (utazó logopédus)

–          fejlesztőpedagógiai ellátás (utazó fejlesztőpedagógus)

–          hittan (görög katolikus és református)

–          vizuális tehetséggondozó műhely

Lehetőséget biztosítunk a szülői igényekre alapozott (a szolgáltatónak kifizetett térítési díj ellenében nyújtott) szolgáltatásokra (pl. néptánc stb.).