Hét Vezér utcai munkaközösség

A „Szín-varázs-szó” anyanyelvi munkaközösség 

A Hét vezér u-i telephelyen működik

Célkitűzésünk: az anyanyelvi nevelés tudatosságának és hatékonyságának növelése, melyet a következő módon kívánunk elérni  Növeljük az intézményben folyó szakmai munka színvonalát Munkaközösségünk tagjai az év során több alkalommal is dramatizálnak mesét az óvoda hagyományaihoz, ünnepekhez, évszakokhoz kötődően  Biztosítjuk a gyermekek nyelvi-kommunikációs képességének fejlődését A HOP anyanyelvi mellékletének segítségével sokféle nyelvi fejlesztőjátékot építünk be a napi gyakorlatba Informáljuk a szülőket az anyanyelvi nevelés gyakorlati megvalósulásáról Kifüggesztjük a faliújságra az aktuális versikéket, mondókákat Szülői értekezleten videó felvételeket mutatunk be Játékos mesevetélkedőt szervezünk a szülők bevonásával

 

Intézményünk négy telephelyén (Dobó u., Hajdúvid, Hét vezér u., Kölcsey u.) működik „Vizuális tehetséggondozó műhely” 2011-től.

Célunk a „tehetségcsírák” felismerése, fejlődésük segítése. Az újabb és újabb eszközökkel, lehetőségekkel motiváljuk a gyerekeket, hogy elképzeléseiket megvalósítsák. Segítjük a „tehetség palántáinknak abban, hogy minél több módon, a változatos technikák alkalmazása által fejezzék ki saját személyiségüket.

Fontos szempont számunkra, hogy a „munkadélutánok ” minden esetben a gyermek fantáziáját, kreativitását előhívó, jó hangulatú legyen. Ennek érdekében gyakran alkalmazunk előkészítő, ráhangoló játékokat.

Az elkészült alkotásokból félévente kiállítást rendezünk, ezáltal mindenki számára megtekinthető.

 

 

Intézményünkben 2014 februárjában indult a „Liliom néptánccsoport”.

 

Foglakozásainkat kéthetente tartjuk, melyek 45 percesek. A gyerekek játékos formában ismerkednek a néptánc alapjaival, elsősorban népdalokkal, népi játékokkal, körjátékokkal, mondókákkal. Természetesen, a jeles napokhoz, ill. az emberi élet fordulóihoz fűződő szokásokkal is ismerkedünk.

 

A néptánc, a népi játékok, körjátékok a gyerekek személyiségét komplexen fejlesztik, (különböző mozgásformák, téri tájékozódó képesség, testtudat, figyelem, társas kapcsolatok, zenei képességek, empátia, stb.)