Hét Vezér utcai telephely

Hét Vezér úti telephely

Óvodánk 6 csoportos, Hajdúböszörmény külső területén a középkertben működik már 1938 óta. A város legrégibb óvodája, mely közlekedés szempontjából jól megközelíthető helyen található. Egy kertvárosi lakónegyed közelében helyezkedik el, ahol sok fiatal család él. A gyerekek kertes családi házban laknak. Épületünk zöldövezeti elhelyezkedése biztosítja, hogy a gyerekek nyugodt, csendes környezetben jól érezhessék magukat. Óvodánk szűkebb és tágabb környéke tág lehetőséget kínál a természeti környezet megismerésére és megszerettetésére, mivel a gyermekek fejlesztéséhez gazdag tevékenységformákat biztosít.

Differenciált foglalkozásra alkalmas külön helyiséggel rendelkezünk, mely egyben nevelői szoba is. A csoportszobák berendezéseit folyamatosan újra cseréljük, a régi berendezéseket felújítjuk, kicseréljük. Folyamatosan bővítjük, fejlesztjük az eszközrendszerünket – lehetőségeinkhez képest. Felszereltségünk így jónak mondható.

A csoportok megfelelő méretű udvarrésszel rendelkeznek, ahol minden biztosított a gyerekek mozgásigényének kielégítésére, a játék folyamatosságára. Udvarunk tágas, füves, virágos, elrendezése ideális céljaink megvalósításához, gazdag játék és mozgáslehetőséget biztosít a gyerekek számára.

Gyermeklétszámunk minden évben magas, a szülők érdeklődést tanúsítanak intézményünk iránt, melyet elhivatott pedagógiai munkánkkal érdemeltünk ki. Nevelőtestületünkre jellemző az új módszerek, innováció iránti fogékonyság, a tudás iránti vágy. Mindenki fontosnak tartja az önképzést, a folyamatos megújulást.

Tapasztalataink – felmérések, kérdőívek – alapján jól ismerjük az óvodánk környezetében élő családok véleményét, javaslatait, életkörülményeit, értékrendszerét, nevelési szokásait. A szülőkkel kialakított kapcsolatunk évek óta folyamatosan fejlődik. A családok többsége együttműködve, jó partnerként segíti nevelőmunkánkat. Sok segítséget, támogatást kapunk tőlük a jobb működéshez, együttneveléshez. Az óvoda is új szemszögből közeledik a családok felé, megjelenik – a feladatok közé beépülve – a családgondozás, a szociális munka. A szülők pozitívan értékelik jelenlegi nevelési gyakorlatunkat, ismerik elképzeléseinket, javaslataikkal ők is segítik programunk megvalósulását. A hagyományos óvodai ünnepeken kívül (pl. Mikulás, farsang, stb.) a kiemelt programjainkat a szülők segítségével bonyolítjuk le. Ősszel „Szüreti mulatság”-ot, „Márton napi ludasságok”-at rendezünk. A gazdag programkínálatban szerepel a lovas-szekeres szüreti felvonulás a város utcáin, gyerekek műsora, óvónői meseelőadás, „vásári forgatag”, őszhöz kapcsolódó versenykiírás (pl. madárijesztő szépségverseny, töklámpás készítés). A pozitív szülői visszajelzések arra ösztönözték nevelőtestületünket, hogy további lehetőségeket keressünk a családok bevonására. A „Karácsonyi csengő szól” elnevezésű programunk a Zeneiskolában kerül megrendezésre, ahol igazi karácsonyi hangulatot teremtünk óvodásaink műsorával. Következő programunk a „Gyermeknapi meglepetések”, amely egész héten át tart. Mindennap más-más izgalmat jelent a gyerekek számára, mint pl. kézműves tevékenységek, fagyizás, ugrálóvár, arcfestés, pónizás, vidám műsorok. A zárónapon az egész család részt vesz a közös vidámságban.

 

Programunk specifikuma a gyerekek kommunikációs képességeinek fejlesztése. Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek választékos, jó beszédpéldát adó környezetben nevelkedjenek. A „Mini színjátszó kör” megszervezésével és a felnőttek mesedramatizálásával pozitív példát közvetítünk a gyermekek felé. Az anyanyelvi nevelés a mindennapi mondókázással, verseléssel, nyelvi játékokkal kiemelt jelentőségű óvodánkban.

A „tehetségcsírák” felismerésére, fejlesztésére is oda figyelünk. Lehetőségük van a gyerekeknek személyiségük többoldalú kifejezésére. A „Vizuális alkotóműhely” által szervezett munkadélutánokon újabb és újabb eszközökkel, technikákkal ismerkedhetnek meg a gyerekek. Az elkészült munkákból és fotókból rendszeresen kiállításokat szervezünk, mely által a szülők és az érdeklődők betekintést nyerhetnek a műhely munkálataiba.

A telephelyünkön működő néptánc foglalkozás elsődleges célja, hogy a gyerekek megismerkedjenek a népzenével, népi játékokkal, mondókákkal, körjátékokkal.

Hiszünk abban, hogy a gyerekek átérzik, hogy itt biztonságban vannak, sok-sok érdekes tevékenységet végezhetnek és itt ők a legfontosabbak. Célunk egyértelműen kifejezi, hogy – a szülőkkel együtt nevelve – olyan gyermekek harmonikus személyiségfejlesztésére adunk lehetőséget, akik örömmel élik óvodás éveiket.