Kölcsey Ferenc utcai óvoda székhelye

Kölcsey Ferenc útcai székhely:

Óvodánk viszonylag a város középső részén helyezkedik el, de ennek ellenére csendes, nyugodt, füstmentes környezetben.

A nevelő-, oktató munka a Lépésről – Lépésre óvodai program szerint folyik. A gyermekek színvonalas nevelését speciálisan képzett pedagógusok segítik, akik elkötelezettek a minőségi munka iránt.

Három, jól felszerelt csoportszobával, nagy játékudvarral várjuk az óvodáskorú gyerekeket, ahol gazdag, önfeledt játékra, mozgásra ösztönző tevékenységeket biztosítva valósul meg értelmi- és mozgásfejlődésük. Udvarunk nagyrészt füves, fás terület, mely gazdag, változatos lehetőséget nyújt a mozgásigény kielégítésére. Az aszfaltozott részen biciklizhetnek, rollerezhetnek, bobokározhatnak a gyerekek. Az elmúlt években pályázati úton igen változatos eszközbeszerzés történt telephelyünkön.

Stabil, felkészült, a nevelés iránt elkötelezett nevelőtestületünk folyamatos, rendszeres ön- és továbbképzéssel biztosítja a megfelelő szakmai hozzáértést. Óvodai életünket úgy szervezzük, hogy gyermekeink sokat és szabadon játsszanak, minden nap hallgassanak mesét, verset, zenét, rendszeresen mozogjanak, lehetőségük nyíljon az alkotómunkára, tevékenykedés közben ismerjék meg környezetüket. Kiemelt szerepet tulajdonítunk nevelési programunkban az anyanyelvi nevelésnek, a mozgásfejlesztésnek, a néphagyomány ápolásának. Feladatunknak érezzük a kulturális értékek átadását, a környezettudatos magatartás megalapozását. A szabad játékot – mint személyiségfejlesztő örömforrást -, a nevelési céljaink elérésének legfőbb, leghatékonyabb eszközének tekintjük.

Fejlesztőmunkánkat logopédus, fejlesztőpedagógus és gyógytestnevelő segíti az óvoda épületében lévő fejlesztőszobában.

Az 3–7 évesek számára lehetőség nyílik térítésmentes német és hitoktatásra.

A gondozási teendők tapintatos, a gyermekek egyéni fejlődéséhez igazodó ellátásában nagy segítségünkre vannak szakképzett dajkáink.

Tapasztalataink megerősítenek bennünket abban, hogy helyi nevelési programunk segítségével gyermekeink az óvodáskor végére elérik az iskolai élet megkezdéséhez, a tanuláshoz szükséges fejlettségi szintet.

Hagyományaink, ünnepeink:

Minden óvoda életében jelenlévő ünnepeken kívül a következő, tartalmában és külsőségeiben visszatérő programokat szervezünk:

  • Őszbúcsúztató Családi Nap
  • Mikulásvárás, Kiskarácsony
  • Farsangi mulatozás
  • Gyermekhét
  • Év végi kirándulás
  • Óvodai Búcsú