Kölcsey Ferenc utcai munkaközösség

MÉRÉS MUNKAKÖZÖSSÉG

A Mérés munkaközösség a Csillagvár óvodában végbemenő pedagógiai folyamatok szakmai színvonalának emelése érdekében létrehozott team. Tagjai valamennyi telephely és tagintézményben dolgozó munkatársak, zömmel Differenciáló fejlesztő pedagógusi szakvizsgával rendelkező szakemberek és érdeklődő pedagógusok.

Munkánk eredményeként minden nevelési év végén méréseink alapján számszerű kimutatást készítünk az intézményünkbe járó gyermekek fejlődési mutatóiról. Ennek hozadékaként folyamatosan tudjuk hatékonyságunkat javítani, a felmerülő nehézségeket, problémákat kiküszöbölni, megszüntetni. Nyitottak vagyunk az innovációra, az új szakmai eredmények megismerésére, implementálására, tökéletesítésére. Elhivatottak vagyunk a gyermekek személyiségének minél sokoldalúbb kibontakoztatására, az egyéni indivídumok értékként kezelésére, a felzárkóztatás és a tehetséggondozás megvalósítására.

Feladatunk az intézményi partnerek véleményének, tapasztalatainak megismerése, klímájuk vizsgálata is. Az így kapott adatokat elemezve célunk az intézményi folyamatok tökéletesítése, eredményeink szinten tartása, javítása.

Folyamatosan nyomon kísérjük a törvényi változásokat, melyeket beépítünk dokumentációs rendszerünkbe, nevelőmunkánkba.

Munkaközösségünk munkája által keletkező adatok, elemzések a Pedagógiai Szakmai Ellenőrzés pedagógusra, vezetőre és intézményre vonatkozó tanfelügyeleti ellenőrzést megelőző Önértékelés fontos részét képezik.

 „PR ÉS MARKETING MUNKAKÖZÖSSÉG„

A munkaközösség célja:

A munkaközösség célja, hogy tudatos PR és marketing tevékenységgel kedvező képet és jó megítélést alakítson ki a Csillagvár Óvoda a külső partnerekkel, a partnerközpontú szemlélet erősítése.

A munkaközösség feladatai:

  • A Csillagvár óvoda egyes telephelyei közötti belső kommunikáció erősítése: a különböző rendezvényekről, eseményekről való előzetes egyeztetés, beszámolókba való betekintés.
  • Eseményszervezés: a munkaközösségi tagok felelősek az intézményi programok PR termékeinek (meghívó, plakát stb.) meglétéért.
  • Az intézmény jó hírnevének erősítése érdekében kiadványok szerkesztése (óvodába csalogató; intézményi bemutatkozó stb.)
  • Sajtókapcsolatok erősítése: kapcsolattartás a helyi sajtóval (TV, újság), rendezvényekről való előzetes tájékoztatás, beszámolók.
  • Az óvodai honlap folyamatos aktualizálása: az intézmény szakmai életének bemutatása, a programokról, eseményekről való előzetes és utólagos tájékoztatás.

Feladataink közé tartozik az egyes telephelyek bemutatása, külső, illetve belső kapcsolatok erősítése, valamint az óvoda hírnevének erősítésére szolgáló lehetőségek felkutatása. Segítséget jelent számunkra a saját honlap megléte, hiszen a telephelyek be tudják mutatni programjaikat, híreket, meghívó plakátokat tudunk megjelentetni, ezáltal az információ hamarabb, színesebben tud eljutni a gyerekek családjaihoz, illetve a leendő kiscsoportosok is betekintést nyerhetnek az óvoda életébe.