loading

A Csillagvár Óvodában jelenleg futó pályázatok:

EFOP-3.1.3.-16-2016-00001 társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása

 Biztonságos Óvoda 2018.

Jabil – Kéz a kézben pályázat 2018 – Életmód- Táplálkozás- Mozgás

Az egészséges éltmódra nevelés, az egészséges életvitel igényeinek kialakítása, a gyermekek testi fejlődésének elősegítése 3-7 éves életkorban. Életmód és szemléletváltás, fenntartható életmódra való ösztönzés. Fogyasztási szokásaink változtatása, környezettudatosság növelése. Változatos, aktív mozgás biztosítása a regenerálódásra.

Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány – Árnyékoló háló – Ovi-foci pályához

LEGO Manufacturing Kft. LEGO pályázat – Közösségfejlesztés “generációkon át”

ERASMUS+ pályázat – Az érzelmek megélése, kifejezése a 2,5 – 7 éves óvodás korú gyermekek körében

A projekt prioritása: A megfizethető és magas színvonalú kisgyermekkori nevelési gondozási lehetőségekhez való hozzáférés növelése.

Projektünk célja, hogy intézményeinkbe járó gyerekeink az alábbi területeken fejlődjenek: önértékelés, érzelmi intelligencia, konfliktusmegoldó képesség, erősödjön pozitív énképük. A tevékenységek által ismerkedjenek meg minél több technikával, amely a kudarctűrő képességüket, frusztrációs toleranciájukat fejleszti, így képessé válnak nehézségeik leküzdésére. Ebben a folyamatban a gyermekek egészséges lelki fejlődésének elősegítésére kiemelt szerepet szánunk a pedagógus mintaadó tevékenységének, szerepének. Célunk egyfajta szemléletformálás a testi, lelki nevelés terén. A projekt produktumaként a partnerekkel közösen kipróbált, eredményesen és hatékonyan alkalmazható játékokból, tevékenységekből játékgyűjtemény összeállítását, továbbadását szeretnénk megvalósítani az óvodapedagógusok számára. Célul tűzzük ki, hogy élményekben gazdag óvodai légkörben éljék mindennapjaikat, ahol lehetőségük van, segítséget kapnak érzelmeik felfedezésére, kifejezésére a szabad játék, a módszertani területek és a művészetek által. Ennek eredményeként megalapozzuk a művelt, széles látókörű, szuverén érdekeit objektíven érvényesíteni tudó személyiség megalapozását. Tevékenységünk által kiemelten és tudatosan foglalkozunk az „új” generációval, a viselkedési „divatjelenségeket” szelektálva, hogy egy a kihívásokra, váratlan, újszerű, szokatlan helyzetekben is alkalmazkodni tudó gyermekeket, később felnőtteket neveljünk. El kívánjuk érni azt, hogy törekedjenek az érzelem és racionalitás összhangjára, az erőszakmentes érzelem kifejezésére szóban és tevőlegesen is. A megvalósítás eredményeként fejlődik a gyermekek kifejezőkészsége, kommunikációja, biztosabban képessé válnak érzelmeik felismerésére, kimutatására, a különböző érzelmek kezelési technikáinak megismerésére, elsajátítására. Növelni kívánjuk a pozitív érzelmi élményt nyújtó lehetőségeket, helyzeteket. Fontos törekvésünk mintát adni számukra, kommunikációs csatornákat nyitni a társas kapcsolatok kialakítására, erősítésére. Ehhez választható közös tevékenységeket kívánunk biztosítani. Életszerű problémahelyzetek elé állítjuk őket, melyeket kooperatív munkában tudnak hatékonyabban megoldani. A megvalósítás során gyakorolhatják az egyéni és a közösségi érdekek összehangolását, érvényesítését. A magatartásában egyetemes értékeket követő személyiség kibontakoztatása mellett ösztönözzük az érzelemformáló közösségi kapcsolatok kialakítását, fenntartását. A projekt megvalósítása által ellenállóbbá tenni az óvodás korosztályt a negatív környezeti hatásokkal szemben. A sikeres megvalósítás eredményeként megalapozzuk azokat a személyiségjegyeket, mely segíti tapasztalatai alapján saját normák megalapozását, mely magatartását a későbbiekben meghatározza. A partneri tapasztalatok, módszerek összefoglalásaként JÓ GYAKORLAT kidolgozása, érdeklődő pedagógusok számára betekintés biztosítása. Munkánk során a korszerű digitális eszközök alkalmazásával interaktív kommunikáció megvalósítása, idegen nyelvi tudásunk fejlesztése.